Titularitat
Pública
  • Ajuntament de Museros
Gestió
Directa: personal de l’Administració
  • Ajuntament de Museros
Tipologia
  • Específic per a joves
  • Ocupat amb serveis o programació
  • D’ús lliure
  • Serveis d'Informació Juvenil CV
  • Centres Juvenils
  • Multiusos
  • Municipal
Accés
Horaris

De dimarts a dissabte, de 17:00 a 20:30.

Informació

El PIJ de l'Ajuntament de Museros naix per oferir als joves del municipi un espai de trobada, socialització i aprenentatge, pròxim i propi.

Per fomentar la participació de la joventut en el servei, s'ha convertit en un PIJ - Espai Jove cogestionat entre la Regidoria competent i els joves de Museros.

El seu objectiu és ser l’espai de referència dels joves i de les joves a Museros, a partir de 12 anys, per a gaudir del seu temps lliure, conviure i desenvolupar el seu potencial.

Per assolir-ho, l'Ajuntament disposa dels mitjans, dels recursos i del personal tècnic necessari.

Ubicació