Estudi Impacte de la COVID-19 i la nova normalitat en la joventut valenciana. Part I

El 43,1% de les persones joves valencianes considera que el confinament ha afectat la seua salut mental. Durant el confinament, el 50,6% va sentir ansietat. Amb la “nova normalitat”, el 25,8% encara sent ansietat.

El present informe és la primera part d'un estudi més ampli, de caràcter quantitatiu i qualitatiu, sobre la percepció i l'impacte en la joventut de la Comunitat Valenciana després de l'estat d'alarma i emergència sanitària provocat per la pandèmia de la Covid-19, així com l'elaboració de propostes per a mitigar l'impacte que aquests fets produiran en els
processos d'emancipació i autonomia d'aquest col·lectiu poblacional, contemplant les variables de sexe, residència, origen i els trams d'edat (12-17, 18-23, 24-30) que estableix la Llei 15/2017 de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.

Estudi Impacte de la COVID-19 i la nova normalitat en la joventut valenciana. Part I