L'impacte de la COVID-19 i la "Nova normalitat" en la joventut valenciana

L'estudi "L'impacte de la COVID-19 i la nova normalitat en la joventut valenciana" naix de l'enquesta que es va realitzar al juliol de 2020 a joves, de 12 a 30 anys, residents en la Comunitat Valenciana. El qüestionari està distribuït en blocs temàtics que intenten aproximar-se a la realitat que han viscut les persones joves durant el confinament, les seues preocupacions i expectatives.

La joventut és el col·lectiu demogràfic més afectat per la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia. L'estudi intenta calcular el grau d'afectació de la COVID-19 en diferents àmbits de la vida de les persones joves durant el confinament i la posterior “nova normalitat”.

L'informe final ofereix dades sobre salut mental, emancipació i ocupació. També la preocupació de la gent jove davant el contagi o la criminalització d'aquest grup d'edat als mitjans de comunicació són altres qüestions tractades en l'estudi.

Twitch: L'impacte de la COVID-19 i la "nova normalitat" en la joventut valenciana

L'impacte de la COVID-19 i la "Nova normalitat" en la joventut valenciana