14.000 Ajudes UIMP cursos immersió lingüística anglés per a becaris del Ministeri d'Educació i Formació Professional

10 de juny 2021
29 de juny 2021
Característiques
Tipologia
  • Estudi
  • Altres
Beneficiaris
Destinataris
Nombre de destinataris
  • 14000
Edat
  • 18-23
  • 24-29
  • Més de 29
Entitat que l'atorga
Informació

La Universitat Menéndez i Pelayo convoca 14000 ajudes per a cursos d'immersió lingüística d'anglés.

Requisits:

  • Joves que hagen complit 18 anys a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i no hagen complit 30 anys a 31 de desembre de 2021
  • Becaris que cursen Ensenyaments Universitaris, Ensenyaments Artístics Superiors, Altres estudis Superiors, Formació Professional de Grau Superior o segon curs de Batxillerat en les convocatòries de Curs 2018-2019 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris o Curso 2019-2020 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. 

Termini:

Del 10 al 29 de juny de 2021

 

Inscripció (en l'apartat "tràmits i serveis")