40 Becas IVACE I+I 2022

28 d’abril 2022
08 de juliol 2022
Característiques
Tipologia
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
  • 13442 €
Destinataris
Nombre de destinataris
  • 40
Edat
  • 18-23
  • 24-29
Informació

Estes beques persegueixen dotar a les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en estratègies digitals per a incrementar la competitivitat i venda internacional, mitjançant una formació teòrica i pràctica durant un període de 12 mesos: formació pràctica a desenvolupar en empreses i entitats de la Comunitat Valenciana en aquest territori, i formació teòrica aplicant la innovació al procés d'internacionalització al mateix temps que afavoreixen una ocupabilitat sostenible i de qualitat i la consecució de la paritat d'oportunitats entre homes i dones.

Dirigides a:

Persones joves menors de 30 anys que complisquen determinats requisits
Sol·licituds persones candidates a beca: fins al 08/07/2022 (a les 14 hores)

Empreses i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que complisquen determinats requisits
Inscripció entitats de destí candidates: fins al 08/07/2022 (a les 14 hores)

+Info