Ajudes associacions juvenils província de València 2022

04 d’abril 2022
05 de maig 2022
Característiques
Tipologia
Beneficiaris
Destinataris
Edat
Entitat que l'atorga
Informació

La Diputació de València convoca les ajudes a associacions juvenils de la província de València per a  programes executats en 2022, referits a:
1.Projectes integrals de joventut, d'acord amb el que s'estableix en el Pla Valencià de la Joventut.
2.Promoció d'ús dels joves.
3.Inserció social del jove.
4.Programes que fomenten la igualtat de gènere i d'oportunitats, així com la lluita contra la violència de gènere.
5.Activitats d'animació juvenil (culturals i de temps lliure).
6.Programes d'animació i assessorament que faciliten la inserció social i professional dels joves.
7.Edició de revistes de joventut.
8.Elaboració i/o edició d'estudis relacionats amb l'àmbit juvenil.

Termini:

Fins el 5 de maig de 2022

 

+Info