Ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2022-2023.

19 de maig 2022
30 de setembre 2022
Característiques
Tipologia
  • Estudi
Beneficiaris
Destinataris
Edat
  • 12-17
  • 18-23
Entitat que l'atorga
Informació

El Ministeri d'Educació i Formació Professional convoca les ajudes per a l'alumnat amb necessitats específiques, dirigides a alumnes  amb Trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat, Trastorn de l'espectre autista, alumnat amb  altes capacitats intel·lectuals etc.

Les sol·licituds hauran d'emplenar-se mitjançant el formulari accessible per internet en l'adreça www.educacionyfp.gob.es o a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació Formació Professional en l'adreça https://sede.educacion.gob.es

+Info