Beques Corresponsals juvenils

23 de juliol 2021
05 d’agost 2021
Característiques
Tipologia
  • Voluntariat
  • Per al desenvolupament de projectes juvenils
Beneficiaris
  • Administració pública
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
  • 150 €
Destinataris
Nombre de destinataris
  • 12
Edat
  • 12-17
Entitat que l'atorga
Entitats a les que se li concedeix l'ajuda
Informació