Xarxa Jove

Ajudes a la compra d'habitatges per a joves 2022

La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, convoca les ajudes a la compra d'habitatge 2022, per a persones joves menors de 35 anys, en municipis amb el risc de despoblació, rurals o de xicoteta grandària, amb menys de 10.000 habitants.

L'import de l'ajuda es fins al 20% del preu de compra, ó amb el límit de 10.800 € per habitatge, sempre que el preu d'adquisició de l'habitatge, siga igual o inferior a 120.000 €.

Les ajudes es podran sol·licitar fins al 30 de setembre, de manera presencial o en línea.

 

+Informació