Xarxa JoveM'Importa

Alboraia et Beca: 15 beques de formació per a joves estudiants

15 BEQUES DE FORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALBORAIA PER A JOVES ESTUDIANTS. Beneficiaris: 15 a raó de 500 euros mensuals per beneficiari. Duració: 2 mesos.

15 BEQUES DE FORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALBORAIA
PER A JOVES ESTUDIANTS.
Beneficiaris: 15 a raó de 500 euros mensuals per beneficiari.
Duració: 2 mesos.

 

Termini de presentació d'instàncies finalitza el 21 de juny de 2021.
Tant les bases com la instància es troben a la disposició dels interessats en
les dependències municipals de l'Agència d'Informació al Ciutadà i en la
pàgina web de l'Ajuntament accedint a través del link www.alboraya.es

https://www.alboraya.es/es/ayuntamiento/notification-page/15-becas-formacion-para-jovenes-estudiantes-0
Alboraia et Beca: 15 beques de formació per a joves estudiants Alboraia et Beca: 15 beques de formació per a joves estudiants