Xarxa JoveOci EducatiuM'Importa

BASES I CONVOCATÒRIA DEL "PREMI AZORÍN" DE NOVEL·LA 2023

Podran participar en aquest concurs tots els escriptors/as, qualssevol que siga la seua nacionalitat, que presenten novel·les originals i inèdites. Queden exceptuats els que algun any hagen obtingut el premi "Azorín" i les obres d'aquells/as que hagueren mort abans d'anunciar-se aquesta convocatòria. Cada novel·la anirà signada amb el nom i cognoms de l'autor/a, o bé amb pseudònim, sent en aquest últim cas indispensable que, en sobre a part i tancat, on figure el pseudònim que empre l'autor/a de la novel·la, vagen expressats el seu nom i cognoms. Aquest sobre romandrà invariablement tancat, a excepció del corresponent a la novel·la que obtinga el premi "Azorín

L'admissió d'originals finalitzarà el 30 de novembre de l'any dos mil
vint-i-dos, i la decisió del Jurat, inapel·lable, es farà públic en el transcurs d'una
gala a la província d'Alacant, el mes de març de l'any dos mil vint-i-tres.

https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2022/07/06_126/2022_004985.pdf