Xarxa JoveOci EducatiuM'Importa

FINALITZEM AMB ÈXIT ELS TALLERS DE PREVENCIÓ PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA A LA MANCOMUNITAT DE LES VALLS

FINALITZEM AMB ÈXIT ELS TALLERS DE PREVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA A LA MANCOMUNITAT DE LES VALLS

FINALITZEM AMB ÈXIT ELS TALLERS DE PREVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA A LA MANCOMUNITAT DE LES VALLS

 

La Diputació de València desenvolupa, des de l'any 2002, una política preventiva de caràcter continuat i específic emmarcada en els successius Plans Provincials de Drogodependències. En aquest sentit, des de la Secció de Prevenció Comunitària, es convoca anualment un programa d'ajudes per a la realització d'activitats preventives. Aquestes ajudes es dirigeixen als municipis de la província, amb població inferior a 20.000 habitants. No obstant això, tenen preferència aquells municipis que no compten amb un Pla Municipal propi o que no s'hagen mancomunat per al sosteniment d'Unitats de Prevenció Comunitària.

 El Programa de prevenció de drogodependències gradua el nivell de les activitats a sol·licitar i atorgar, en atenció al nivell de participació i realització aconseguit en les edicions anteriors i al nombre d'habitants del municipi sol·licitant.

 Els continguts temàtics de les activitats se centren en: Drogues, Tecnologies, Habilitats Educatives, Salut, Intel·ligència Emocional i Valors, que es desenrotllen a través d'estratègies Informatives, Formatives i Relacionals. Es dirigeixen a famílies, joves i agents comunitaris.

 Com en anys anteriors, els Ajuntaments que formen part de la Mancomunitat de les Valls, han gestionat la subvenció juntament amb els tècnics de la Mancomunitat i la Direcció de l'IES La Vall de Segó, per a poder dur a terme una sèrie d'activitats destinades a la prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius en 2021. La Diputació Provincial de València, ha resolt concedir 10 sessions  a realitzar en l'IES La Vall de Segó del següents tallers:

1.-Educació Emocional I: Pressa de decisions

2.-Qué fem el finde? Alcohol i Binge Drinking

3.- Binge Drinking I i II

 Els tallers dirigits a l'alumnat de 1r i 3t de l'ESO i FPB1 i FPB2   s’han  realitzat en un total de 10 sessions, en dies diferents, durant el mes d'octubre i novembre de 2021.

Com sempre l’experiència ha estat molt satisfactoria, s`han detectat necessitats per part del talleristes que han sigut traslladades a les persones pertinents, per tal de poder seguir promovent una tasca preventiva amb els i les joves.

 

 

https://www.lesvalls.es/ca/noticia/tallers-prevencio-diputacio-valencia
FINALITZEM AMB ÈXIT ELS TALLERS DE PREVENCIÓ PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA A LA MANCOMUNITAT DE LES VALLS FINALITZEM AMB ÈXIT ELS TALLERS DE PREVENCIÓ PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA A LA MANCOMUNITAT DE LES VALLS