Xarxa JoveVoluntariatOci EducatiuM'Importa

AMBAIXADORS/ES JUVENILS DE LA MARINA BAIXA

01 de novembre 2022
31 de desembre 2023
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Altres
 • Comarcal
Destinataris
Edat
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de novembre 2022
 • al 31 de desembre 2023
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Accés
Horaris

X

Requisits
PROCÉS DE SELECCIÓ AMBAIXADORS/ES JUVENILS PRIMERA FASE (màxim 6 punts) L’elecció es realitzarà en una primera fase a partir de la valoració que farà el personal tècnic, en els següents aspectes: ● Que estiga integrat en la realitat participativa del seu municipi i/o la comarca (que pertanya a alguna associació, ONG,...) ---- 3 punts ● Que participe i/o haja participat en els programes i/o activitats del centre d’informació juvenil del seu municipi ----2 punts ● Més de 200 seguidors/es en alguna de les Xarxes Socials ---- 1 punt SEGONA FASE ( màxim 4 punts) Mitjançant i a elegir entre: ● Video ( per un temps màxim de 3’) ● Carta ( un màxim de 3 fulls a una sola cara, 1.5 interlineat (lletra Arial 12) ● Audio de WhatsApp ( per un temps màxim de 3’) Es valoraran les següents aptituds: ● Presentació i originalitat ● Motivació ● Pensament crític ● Capacitat de comunicació (sent una persona dinàmica i amb iniciativa) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: ● Fitxa de sol·licitud ● Currículum vitae amb l’experiència associativa i participativa ● Fotocòpia del DNI ● Video, carta o audio explicant qui eres i quines són les teves motivacions
Informació
Objectiu

Fomentar la participació juvenil i crear espais de col.laboració comarcal

 • Implicar i donar suport a les persones joves seleccionades en la realització d’activitats.
 • Realitzar activitats de forma conjunta amb els diferents pobles de la Marina Baixa, per crear unió i fer Xarxa.

Escoltar les demandes de la joventut.

 • Obrir espais de consulta i debat
 • Recollir les necessitats, demandes, interessos i inquietuds de les persones joves.
 • Ampliar l’oferta de programes juvenils en diferents àmbits d'actuació (activitats d’oci, formacions, jornades, voluntariat …).

Informar a la joventut de la comarca.

 • Facilitar l’accés als recursos i serveis que ofereix la  Comarca de la Marina Baixa/ Accions de la GVA/ INJUVE/ EUROPA
 • Oferir a joves ambaixadors/es de la comarca,  la possibilitat de ser ells i elles mateixos qui transmeten la informació del seu interès entre els seus iguals/seguidors.

Millorar els Serveis d’Informació Juvenil de la Comarca

 • Fomentar la formació i informació entre iguals.
 • Fomentar l’oci educatiu i contribuir a l’educació en valors.