Xarxa JoveVoluntariatOci Educatiu

Corresponsals a l'institut ( I.E.S Els Ports)

01 d’octubre 2019
26 de juny 2020
Titularitat
Pública
 • Mancomunitat Comarcal Els Ports
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Mancomunitat Comarcal Els Ports
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • D'informació juvenil
  • Ocupació
  • Programes Europeus
  • Educació en Valors
  • Mobilitat
  • Ciència, tecnología i TICs
  • Participació
  • Voluntariat
  • Salut
  • Xarxes Socials
 • Comarcal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
18
Edat
 • 12-17
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 01 d’octubre 2019
 • al 26 de juny 2020
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Mensual
Informació
Objectiu

Generar un espai de propostes i participació als instituts.

Traslladar informació d'interès per al jovent adolescent

Recollir necessitats i interessos del col.lectiu

Oferir ferramentes per desenvolupar projectes i generar noves propostes d'oci al seu municipi i comarca

Construir noves xarxes de treball entre les persones joves 

Projecte

Corresponsals a l'institut  està format per un conjunt d'alumnes voluntàries que s’encarreguen de fer de punt de connexió entre la resta de joves i la tècnica de joventut per construir canals de comunicació on la informació d’interés siga fluida i
actualitzada, on es generen espais de propostes i d'acompanyament, on es troben altres joves per compartir experiències d'aprenentatge i on es construeixen xarxes entre joves d'altres pobles.

Contacte