Xarxa JoveOci Educatiu

Programa de joventut de l'ajuntament de Chiva

19 d’octubre 2020
06 de desembre 2020
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Salut
  • Esport
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 19 d’octubre 2020
 • al 06 de desembre 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Anual