Xarxa Jove

18é PREMIS PROVINCIALS DE LA JOVENTUT 2020.

Els premis que es convoquen en les presents bases es recullen en les següents categories: Iniciativa empresarial, Blogs, iniciativa Coeducativa, Treball musical, Relat breu i Fotografia original. Podran participar en el present concurse les persones físiques i jurídiques que complisquen amb els requisits establits, segons la categoria de premi al qual s'opta.

Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 52 de 16/03/2020.

Entitat convocant: Diputació Provincial d'Alacant.

Termini presentació sol·licituds: Fins al 30/09/2020.

Lloc presentació sol·licituds: La forma de presentació per a cadascuna de les categories, serà l'especificada en la present convocatòria: presencial i/o electrònica.

Text complet convocatòria: Base Dades Nacional Subvencions. BDNS(Identif.):499905.

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/16_52/2020_002723.pdf