Xarxa Jove

Acords Provisionals Cos Europeu de Solidaritat 2021-2027

Divendres passat 11 de desembre van concloure les negociacions dels programes Erasmus+ i Cos Europeu de Solidaritat per al període 2021-2027, aconseguint-se uns acords polítics provisionals entre el Parlament Europeu i els Estats membres de la Unió Europea que, posteriorment, hauran de ser aprovats pel Parlament en el seu conjunt, així com pel Consell.

El programa Erasmus+ comptarà amb un pressupost específic de més de 26.000 milions d'euros, compost per 24.500 milions d'euros i un complement addicional de 1.700 milions d'euros. El nou programa no sols serà més inclusiu i innovador, sinó també més digital i ecològic, mobilitzarà als sectors de l'educació, la formació, la joventut i l'esport oferint noves oportunitats de cooperació i promourà tant les aptituds ecològiques com les digitals. També donarà suport a iniciatives emblemàtiques com DiscoverEU.

Quant al programa Cos Europeu de Solidaritat, el pressupost per al període 2021-2027 serà de 1.009 milions d'euros oferint oportunitats a, almenys, 270.000 joves per a ajudar a fer front als desafiaments socials i humanitaris mitjançant el voluntariat o la creació dels seus propis projectes de solidaritat. Per primera vegada el Cos Europeu de Solidaritat permetrà als voluntaris donar suport a operacions d'ajuda humanitària més enllà de les fronteres europees. L'acord preveu que el programa estiga obert a persones d'entre 18 i 30 anys per a activitats de solidaritat i d'entre 18 i 35 anys en l'àmbit de l'ajuda humanitària.

El següent pas en l'aprovació definitiva de tots dos programes passa per l'adopció legal del paquet del Marc Financer Pluriennal juntament amb la ratificació de la Decisió de Recursos Propis. Una vegada aprovat, el pressupost a llarg termini de la Unió Europea, juntament amb la iniciativa NextGenerationEU, que és un instrument temporal destinat a impulsar la recuperació d'Europa, serà el major conjunt de mesures d'estímul mai finançat amb càrrec al pressupost de la UE. Un total de 1,8 bilions d'euros que ajudarà a reconstruir una Europa posterior a la pandèmia COVID-19, una aposta per una Europa més ecològica, més digital i resilient.