Xarxa JoveOci EducatiuM'Importa

BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESIONALS EN MATÈRIA D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN SALUT

Convocatòria de dues beques per a la realiztació de practiques professionals en matèria d'investigació i innovacio en salut en la Direcció General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària.

Es convoquen dues beques per a pràctiques professionals en matèria d'investigació i innovació sanitària, per a professionals que esten en possessió d'alguna de les titulacions superiors universitàries oficials següents: Infermeria, Biologia, Bioquímica, Ciències Biomèdiques, Enginyeria Biomèdica, Biotecnologia, Enginyeria en Informàtica, Estadística, Matemàtiques, Estadística Aplicada, Química, Física, Informació i Documentació, Dret, Economia i Administració i Direcció d'Empreses.

Per a més informació consultar el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19332