Xarxa JoveVoluntariatOci EducatiuM'Importa

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENT I ENTITATS DE AMBITO TERRITORIAL INFERIOR Al MUNICIPI (E.A.T.I. M) DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT - Diputació d'Alacant.

09 de març 2020
Seran objecte de subvenció de la present convocatòria, aquelles actuacions relacionades amb l'oci i temps lliure, que vagen dirigides exclusivament a la joventut, entenent-se com a tal la franja de població compresa entre els 12 i els 30 anys. Les ajudes podran aconseguir fins a el 100% de l'import sol·licitat com a subvenció, sempre que no supere el límit de 2.500 euros que es ha establit com a import màxim per ajuda.

Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 32 de 17/02/2020.

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 09/03/2020.

El model es podrà descarregar en la Seu electrònica de Diputació, en l'adreça https://diputacionalicante.sedelectronica.es/, seleccionant l'apartat“Impresos i sol·licituds” i el Departament “Intervenció/Subvencions”.

Presentació de les sol·licituds: Exclusivament per mitjans electrònics en https://diputacionalicante.sedelectronica.es/.

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/02/17_32/2020_001580.pdf