Xarxa JoveM'Importa

IX EDICIÓ CONCURS EMPRENEDORS 2020 MANCOMUNITAT ALCOIÀ COMTAT

La Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat, atenent que una de les seues principals finalitats és el desenvolupament local, la promoció econòmica i el foment empresarial i l'ocupació en el territori del seu àmbit, convoca el “IX Concurs d'Empreses i Projectes Empresarials Emprenedors de la Mancomunitat l'Alcoià i el Comtat” amb la voluntat de fomentar la iniciativa emprenedora de noves activitats econòmiques al seu territori.

Convoca: Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat.

Beneficiaris: Empreses situades en els municipis de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat i projectes empresarials susceptibles de materialitzar-se en aquests municipis.

Premis: Millor empresa i millor projecte emprenedor.

Lloc de presentació: Registre General de la Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat, en les dependències situades al carrer Sant Mateu, núm. 3 d'Alcoi, CP 03801, així com en el Registre General de diversos Ajuntaments que conformen la Mancomunitat.

Termini de presentació: Fins al 13 de novembre de 2020.

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/10/05_190/2020_009034.pdf