Xarxa JoveOci Educatiu

L'Oci Educatiu en la Tercera Fase

*Es podran realitzar activitats per als nostres xiquets i joves este estiu de manera excepcional. *Esta proposta ve consensuada pel treball de l'IVAJ amb la resta de Comunitats Autònomes responsables de joventut i amb l'INJUVE.

S'ha publicat en el BOE, l'Ordre de Sanitat SND/458/2020, per a la Fase 3 que regula les activitats d'Oci Educatiu.

Amb l'objectiu de reforçar l'ensenyament d'habilitats i valors que es va veure paralitzada en l'educació formal per la pandèmia i la recuperació de la socialització entre xiquets i adolescents tan necessària després del confinament es podran realitzar campaments per a xiquets i joves este estiu excepcional.

 • Fins a 200 persones en activitats a l'aire lliure.
 • Fins a 80 persones en activitats en espais tancats.
 • Interacció en grups de màx 10 participants.
 • Respecte a la distància interpersonal.
 • Extremar mesures d'higiene.
 • Altres mesures desenvolupades per les Comunitats Autònomes.

CAPÍTOL XII
Condiciones per a la realització d'activitats de temps lliure dirigides a la població infantil i juvenil

Artículo 43. Activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil.

 1. Es podran realitzar activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil, sempre que es garantisca el compliment de les recomanacions de prevenció i higiene del Ministeri de Sanitat i la disponibilitat d'un procediment per al maneig de possibles casos de COVID-19; així com aquelles altres condicions que, en el seu cas, establisca l'autoritat competent de la comunitat autònoma en la qual es realitzen estes activitats.
 2. Quan el desenvolupament de les activitats previstes en l'apartat anterior es duga a terme a l'aire lliure, s'haurà de limitar el nombre de participants al cinquanta per cent de la capacitat màxima habitual de l'activitat, amb un màxim de dos-cents participants, incloent els monitors.
  Quan les citades activitats es realitzen en espais tancats, s'haurà de limitar el nombre de participants a un terç de la capacitat màxima habitual de l'activitat; amb un màxim de huitanta participants, incloent els monitors.
 3. Durant el desenvolupament de les activitats s'haurà d'organitzar als participants en grups de fins a un màxim de deu persones, inclòs el monitor.
  En la mesura que siga possible, les activitats i interaccions es restringiran als components de cadascun d'estos grups.