Xarxa JoveOci EducatiuM'Importa

OBTENCIÓ DEL TÍTOLS DE TÉCNIC I TÉCNIC SPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU

La realització de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, corresponents a la convocatòria de l'any 2020, seran entre el 26 d'octubre i el 4 de novembre de 2020.

La direcció del centre amb les comissions avaluadores concretaran el preocediment i publicaran en els centres fins al 18 de setembre de 2020 el calendari d'actuacions dirigides a informar i orientar a les persones aspirants, així com el calendari de les proves, els criteris d'avaluació i els utensilis amb els quals hauran d'acudir per a la realització d'aquestes.

 

Per a més informació consulta el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/pruebas-para-obtener-el-titulo-de-tecnico-y-tecnico-superior