Xarxa Jove

PREMI ENRIC VALOR DE NOVEL·LA EN VALENCIÀ 2020 ALACANT

Podran concórrer a aquest Premi totes les persones escriptores que ho desitgen, amb l'excepció d'aquelles que algun any hagen obtingut aquest Premi, amb novel·les originals i inèdites, de tema lliure, no premiades en altres concursos i escrites en valencià.

les novel·les, en un únic exemplar, es presentaran en format digital en la seu electrònica de la Diputació d'Alacant https://diputacionalicante.sedelectronica.es

El termini de presentació és des de el28/07/2020 fins a el30/11/2020

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/07/28_141/2020_006502.pdf