Xarxa JoveM'Importa

Premis Fundació Trinidad Alfonso per a l'estudiantat esportista titulat.

Els dos premis objecte de la present convocatòria van dirigits al millor esportista titulat i a la millor esportista titulada que hagen finalitzat els seus estudis durant el curs 2019/2020, en les universitats valencianes que participen en el Campionat Autonòmic d'Esport Universitari.

Diari Oficial Generalitat Valenciana núm. 8849, de data 03/07/2020.
Convoca: Universitat Miguel Hernández.
Termini: Fins al 16 d'octubre de 2020.
Text complet de la convocatòria: en la Base de dades Nacional de Subvencions (*BDNS) amb identificador 513124.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/03/pdf/2020_5061.pdf