Xarxa Jove

XIII Certamen Nacional de Poesia “Fermín Limorte” 2020

La Regidoria de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament d'Albatera, a través de la Biblioteca Pública Municipal “Fermín Limorte”, convoca anualment el Certamen de Poesia denominat “Fermín *Limorte”

Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 51 de 13/03/2020.

Termini presentació sol·licituds/treballs: Fins al 15/09/2020.

Text complet convocatòria: en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, Casa de Cultura “Miguel Hernández” i en la seu electrònica municipal http://albatera.sedelectronica.es (Tauler d'anuncis).

Més informació:
- Biblioteca Pública Municipal “Fermín Limorte”: 965 487 894.
- Casa de la Cultura Miguel Hernández: 965 487 894.

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/13_51/2020_002169.pdf