Xarxa JoveOci EducatiuM'Importa

XXV CONCURS DE FOTOGRAFIA "TEMA DÉNIA" 2021

Podran participar en aquest concurs només persones físiques, amb residència legal aEspanya, i que tinguen complits els 18 anys d'edat, amb independència que siguenamateurs o professionals.Tema 1. Dénia Turística. Fotos que representen la riquesa paisatgística de Dénia i delterme municipal. Es valoraran sobretot les característiques mediambientals, monumentals,històriques i els valors més turístics que puguen servir per a la impressió i emissió decartells, pòsters i imatges que es puguen utilitzar en catàlegs i fires de turisme de l'Ajuntament de Dénia, sense usos comercials i sempre citant expressament l'autor o autorsde les fotografies. Tema 2. Dénia Artística. Fotos de Dénia i del seu terme municipal, qualsevol que siga elseu aspecte o modalitat. Es valorarà sobretot el criteri fotogràfic i artístic.Cada concursant podrà presentar fins a un màxim de tres (3) fotografies per

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà al de la publicació de
l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, per conducte de
la Base de dades nacional de subvencions, fins al dia 1 d'abril de 2021.

file:///C:/Users/D21400072K/Downloads/D%C3%ADpticbasesvalenci%C3%A02021.pdf