Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Benigànim
Gestió
Externalitzada: entitat lucrativa
 • Ajuntament de Benigànim
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Coordinació de polítiques de Joventut
  • Participació
 • Municipal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
12
Edat
 • 12-17
 • 18-23
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Despesa total anual
3000 €
Temporalitat
Dates
 • Del 26 d’octubre 2020
 • al 30 de juny 2021
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Setmanal
Accés
Requisits
REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS: • -Els i les corresponsals han de ser alumnes de l’IES Les foies. • -El nombre d’estudiants corresponsals serà d’un mínim de 2. • -Serà requisit indispensable estar matriculat/da en 3r d’ESO com a mínim i tenir disponibilitat de 2 hores setmanals per tal de desenvolupar la tasca de corresponsal. • -Caldrà que la persona seleccionada subscriga el compromís de les tasques a exercir i el coneixement de les mesures establertes en cas d’incompliment.
Informació
Objectiu

És un programa el qual pretén crear canals de comunicació entre el jovent del municipi i les entitats com l'Ajuntament i el mateix IES, per tal de proporcionar espais d'oci segurs i atractius per a la gent més jove.

Els objectius GENERALS d’aquest projecte són:

 • generar i distribuir la informació municipal d’especial rellevància per al jovent.

 • potenciar qualsevol forma de participació juvenil en la societat.

 • Fer una aportació econòmica al jovent en forma de beca que ajude d’una manera simbòlica al oci educatiu en temps de COVID.

  Cal destacar la importància que els i les joves sigen l’interlocutor, el qual media entre l’administració i el propi jovent, per els següents motius:

  1. Propiciar la familiarització dels i les joves estudiants amb el funcionament de les institucions democràtiques i amb els mecanismes de participació política.

  2. Conéixer els mecanismes de participació als centres: delegats i delegades d’aula, consells o juntes de delegats, assemblees, associacions d’estudiants, consell escolar.

  3. Reconèixer i potenciar la implicació activa en el context educatiu, i per tant, la importància d’associar-se o agrupar-se a través de plataformes juvenils i/o estudiantils.

  4. Fer el seguiment, assessorar i dotar els i les corresponsals d’eines, coneixements i habilitats per assumir amb èxit la seva responsabilitat.

  5. Donar reconeixement i prestigi a la participació dels alumnes als instituts.

  6. Crear vincles i canals de participació i col·laboració entre els diferents agents implicats en la campanya, per tal de generar xarxes de col·laboració que pugen desenvolupar les propostes que se’n deriven d’aquesta campanya i/o altres.

  7. Reivindicar el paper dels estudiants en els Consells Escolars i, si s’escau, estudiar la possibilitat d’adaptar els continguts i procediments perquè la participació dels estudiants siga significativa.

  8. Posar en relació a l’alumnat de l’institut amb el moviment associatiu dels seu entorn immediat (poble/ciutat i/o comarca)

  9. Apropar les associacions d’alumnes i grups de joves dels centres a les associacions i altres entitats significatives de la Comarca de la Vall-d’Albaida, i especialment al Consell local d’Infància i Joventut.

12 BEQUES CORRESPONSALS. BENIGÀNIM 12 BEQUES CORRESPONSALS. BENIGÀNIM

12 BEQUES CORRESPONSALS. BENIGÀNIM

BASES, FITXA D'INSCRIPCIÓ I DOCUMENTS DE L'IES I ASSOCIACIONS

26 d’octubre 2020