Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Altres
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Trimestral
Accés
Horaris

22:00h - 02:00h

Requisits
Jóvens entre 12 i 30 anys. Activitats gratuïtes.
Informació
Objectiu

El seu objectiu és el de fomentar la participació dels i les jóvens en l'exercici d'activitats de promoció d'hàbits de vida saludables entre la població juvenil per mitjà de la formació en aquells aspectes que incidisquen en la seua salut, especialment en temes relacionats amb el temps d'oci i les conductes de risc, trencant les dificultats de comunicació que moltes vegades provoca la diferència d'edat entre jóvens i adults.

Explicació dels detalls del recurs

MislataJove 2202 és un programa multi component amb èmfasi en l'àmbit comunitari on s'oferix un conjunt de propostes metodològiques de formació, informació i responsabilització, per mitjà d'activitats d'oci i temps lliure per a jóvens. El programa treballarà en la presa de decisions, el pensament crític i l'ús saludable del seu temps lliure.