Xarxa Jove

Activitats conmemoratives 9 d'octubre

07 d’octubre 2020
12 d’octubre 2020
Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Cultura
  • Música
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 07 d’octubre 2020
 • al 12 d’octubre 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Anual