Xarxa JoveOci EducatiuM'Importa

Agència PANGEA (Oficina d'Atenció a les Persones Migrades) de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Altres
 • Comarcal
Destinataris
Edat
 • Menys de 12
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Informació
Objectiu

Objectius:

 • Fomentar la cohesió social a través de l’enfortiment de la convivència, la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància.
 • Garantir la inclusió de la població immigrant en el sistema educatiu en plenes condicions d’igualtat, trencant les segregacions i discriminacions que hi poguera haver. I també garantir la inclusió de la població adulta, especialment de les dones.
 • Garantir l’accés normalitzat de la població immigrant als serveis de protecció social.
 • Facilitar la inserció sociolaboral de les persones immigrants i el retorn de les emigrades, especialment les persones joves.
 • Garantir l’accés i l’atenció sanitària de la població migrant.
 • Garantir l’accés a l’habitatge digne per part de la població migrant.
 • Promoure accions de cooperació amb el teixit associatiu i el tercer sector per a promoure la convivència dels col·lectius que conviuen a la nostra comarca.

Ningú naix odiant una altra persona pel color de la seua pell, la seua procedència o religió. La gent aprén a odiar i, si pot aprendre a odiar, també pot aprendre a amar.


Nelson Mandela.

Projecte

Què és Pangea?

Pangea és un servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta que naix per a donar suport a la ciutadania i als ajuntaments, així com al teixit associatiu i el tercer sector de la comarca, amb l’objectiu de promoure la integració i la convivència amb persones migrades.

És un portal que s’adreça a tots els públics, des de professionals dels diversos àmbits relacionats amb la immigració fins a les persones nouvingudes a la comarca de la Ribera Alta, així com al públic en general, incloent-hi també qualsevol persona interessada en el coneixement de la realitat de la immigració al municipi

En aquest portal posem a disposició de tothom la informació i els recursos de què disposem a la comarca per fer front a un dels canvis socials més importants del nostre temps: la nova composició social de la ciutat resultat dels fluxos migratoris dels darrers anys.

Si no podem posar fi a les nostres diferències, contribuïm que el món siga un lloc apte per a elles.

John F.Kenedy.