Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Xirivella
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Xirivella
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Consulta ciutadana
  • Altres
  • Xarxes Socials
  • Música
  • Ocupació
  • Ciència, tecnología i TICs
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Diari
Accés
Horaris

11-14

17:30-20:30

Requisits
Tindre fitxa d'usuari del centre, es a dir, tindre més de dotze anys Preferència menors de 30 anys