Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Xixona
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Xixona
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Educació i formació
  • Idiomes
  • Literatura
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • Menys de 12
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Usuaris-àries amb característiques especials
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Accés
Horaris

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00.

Informació
Objectiu

AVIVA Xixona, l'Agència de Promoció del Valencià, és un servei amb el qual es pretén fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a conèixer i usar el valencià.

També té com a objectiu protegir la llengua i potenciar-ne la recuperació, promovent-la en tots els àmbits d'ús (al carrer, al comerç, a les empreses, etc.), però sobretot, en les actuacions municipals, on s'ha de fer efectiu l'ús oficial del valencià.

Explicació dels detalls del recurs

El projecte de normalització i promoció del valencià que porta a terme AVIVA Xixona es desenvolupa en tres àmbits o camps d'actuació:

 • Traducció i correcció de textos, i també assessorament lingüístic per a resoldre dubtes, tant a nivell intern de l'Ajuntament com per a la població en general. Les empreses i col·lectius diversos que usen el valencià en les retolacions, en els anuncis o en les comunicacions orals poden rebre ací l'ajuda necessària per a fer-ho de manera correcta.

 • Dinamització de la llengua a través de campanyes i activitats que estimulen l’ús del valencià en sectors determinats. Algunes de les campanyes que solen repetir-se tots els anys són l'elaboració i repartiment de cartelleria de rebaixes per a les tendes, la carta als reis mags o l'agenda anual. Entre les activitats destaca l'organització dels actes culturals en commemoració del Nou d'Octubre, amb els quals s'intenta promocionar la indústria cultural en valencià.

 • Formació a través dels cursos de valencià, que s'impartixen a la Casa de Cultura. Estos cursos servixen de preparació per als exàmens oficials de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. AVIVA Xixona ofereix, a més, tota la informació necessària sobre estes proves, aporta material d'ajuda per a preparar-les i gestiona la inscripció i convalidació de títols.
AVIVA de Xixona