Xarxa JoveOci Educatiu

Curs de Monitor/a d'Activitats de Temps Lliure. Forcall

05 d'octubre 2019
27 de desembre 2019
Titularitat
Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)
 • Ajuntament de Forcall
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Forcall
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Educació i formació
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 05 d'octubre 2019
 • al 27 de desembre 2019
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Setmanal
Accés
Horaris

Dissabtes de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00.

Requisits
Preu: 180€