Xarxa JoveOci Educatiu

CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT MODALITAT ONLINE, ESPAI JOVE BENIGÀNIM.

30 de setembre 2020
30 de novembre 2020
Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Benigànim
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Benigànim
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Educació i formació
  • Ocupació
 • Comunitat Valenciana
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
50
Edat
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 30 de setembre 2020
 • al 30 de novembre 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Diari
Accés
Horaris

Cursos de formació permanent: Educador/a de menjador, manipulador/a d'aliments, Educació per a la salut i primers auxilis, Educació per a col·lectius amb Necesitats Educatives Estpecials, en modalitat online.

Requisits
Cursos de formació permanent: Educador/a de menjador, manipulador/a d'aliments, Educació per a la salut i primers auxilis, Educació per a col·lectius amb Necesitats Educatives Estpecials, en modalitat online.
Informació
Objectiu

Oferir formació no reglada al jovent com una ferramenta empoderadora i emancipadora

Projecte

Programa Formació No Reglada a l'Espai Jove de Benigànim

CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT MODALITAT ONLINE, ESPAI JOVE BENIGÀNIM. CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT MODALITAT ONLINE, ESPAI JOVE BENIGÀNIM. CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT MODALITAT ONLINE, ESPAI JOVE BENIGÀNIM. CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT MODALITAT ONLINE, ESPAI JOVE BENIGÀNIM.