Xarxa JoveOci Educatiu

D'Ares i Afrodita...a Tirant i Carmesina. Benigànim

08 d’octubre 2020
29 d’octubre 2020
Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Benigànim
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Benigànim
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Educació en Valors
 • Comunitat Valenciana
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
20
Edat
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Despesa total anual
500 €
Temporalitat
Dates
 • Del 08 d’octubre 2020
 • al 29 d’octubre 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Setmanal
Accés
Horaris

Els dijous a les 20:00 h, Lara Avargues farà una sessió de 90 min al seu instagram @laraavargues

Requisits
Tenir accés a Instagram
Informació
Objectiu

Proporcionar ferramentes per tal de fer front a les exigències socials i temporals dels i les joves del municipi en quan a educació afectivo sexual, tal i com afirma i detecta l'informe de Save the Children en la desinformació sexual.

Projecte

Oci educatiu, educació en valors

D'Ares i Afrodita...a Tirant i Carmesina. Benigànim