Titularitat
Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)
 • Ajuntament de Xirivella
 • Ajuntament d'Alaquàs
Gestió
Externalitzada: entitat no lucrativa
 • Ajuntament de Xirivella
 • Ajuntament d'Alaquàs
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Educació i formació
  • Música
  • Còmic
  • Dansa
  • Dibuix
  • MedioAmbient
  • Ocupació
  • Fotografia
  • Educació en Valors
  • Programes Europeus
  • Escultura
  • Participació
  • Altres
  • Cinema i Vídeo
  • Idiomes
  • Ciència, tecnología i TICs
  • Esport
  • Multiaventura
  • Literatura
  • Investigació
  • Grafitti
  • Voluntariat
  • Teatre
  • Salut
  • Xarxes Socials
  • Arts Plàstiques
  • Pintura
 • Comarcal
Destinataris
Edat
 • 24-29
 • 18-23
 • Menys de 12
 • 12-17
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Semestral
Informació
Objectiu

Formació per a la dinamització juvenil primavera 2020, i que integra les diferents accions de promoció de l'associacionisme, la participació i la formació per a l'animació i la dinamització dels i les joves dels nostres municipis.