Xarxa JoveVoluntariatOci EducatiuM'Importa

PLA JOVE MANCOMUNITAT DE LES VALLS

01 de gener 2020
31 de desembre 2020
Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Música
  • Educació en Valors
  • Cinema i Vídeo
  • Altres
  • Ciència, tecnología i TICs
  • Xarxes Socials
  • Voluntariat
  • Participació
 • mancomunitat
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
20
Edat
 • 12-17
 • 18-23
Sexe
 • Dona
 • Home
Perfil
 • Usuaris-àries
Despesa total anual
3000 €
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de gener 2020
 • al 31 de desembre 2020
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Setmanal
Accés
Horaris

dilluns a divendres de 9 A 13

Informació
Objectiu

La missió principal del Pla de Joventut de la Mancomunitat de les Valls és crear una eina de treball per tal de generar la participació juvenil i oferir els serveis que aquesta població demanda a cada una de les àrees en les que se centra el pla.

Projecte

El Pla de Joventut que s'està duent a terme respon a la necessitat d'abordar la realitat juvenil des d'una perspectiva global, des de totes les dimensions que la conformen. És necessari que aquest pla siga un pla dels joves i per als joves; per açò és indispensable tenir l'opinió de les persones joves.

Explicació dels detalls del recurs

 

 

La informació és una línia de treball d’importància estratègica en tot model de política de joventut, compromès amb l’atenció de les necessitats reals dels joves.

 

L’administració, les institucions, la societat, generen recursos, serveis, missatges que els joves poden aprofitar i utilitzar en favor del seu desenvolupament personal i col·lectiu. Alhora, els joves també tenen alguna cosa que dir a l’administració, institucions i societat; estan ací, són una realitat, són més que elements aïllats en transició a la vida adulta, tenen demandes, necessitats i aportacions que realitzar.

 

Establir entre els dos grups una comunicació i apropar als joves els recursos i serveis és el principal objectiu, al posar en marxa un servei com el Pla de Joventut de la Mancomunitat de les Valls.

PLA JOVE MANCOMUNITAT DE LES VALLS