Titularitat
Pública
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • JOOP Programa Jove Oportunitat
  • Altres
  • Ocupació
  • Educació en Valors
  • Participació
 • Municipal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
15
Edat
 • 12-17
 • 18-23
Sexe
 • Dona
 • Home
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 03 de març 2020
 • al 31 de juliol 2020
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Setmanal
Accés
Horaris

Sessions de 4 hores diàries, de 9:30 a 13:30h de dilluns a divendres.

Requisits
Tindre entre 16 i 21 anys. - No haver rebut cap mena d'acció educativa o formativa. - Estar desocupat/a. - Comptar amb un nivell de formació màxim de l'ESO. - Estar inscrit/a al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Informació
Objectiu

L'objectiu és aconseguir que completen una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necessitaran d'una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida.

Projecte

Jove Oportunitat (JOOP)

Explicació dels detalls del recurs

El programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació.