Xarxa JoveM'Importa

Programa Jove Oportunitat (JOOP) Massanassa

25 de febrer 2020
18 de desembre 2020
Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Massanassa
Gestió
Externalitzada: entitat no lucrativa
 • Ajuntament de Massanassa
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • JOOP Programa Jove Oportunitat
 • Municipal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
13
Edat
 • 18-23
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries amb característiques especials
Temporalitat
Dates
 • Del 25 de febrer 2020
 • al 18 de desembre 2020
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Accés
Horaris

De dilluns a divendres de 9 a 13h.

Requisits
Tenir entre 16 i 21 anys, ambos inclosos, i estar inscrit/a al Programa de Garantía Juvenil.
Informació
Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és aconseguir que els xics i xiques completen una FP de Grau Mitjà, amb una intervenció que treballe la seua motivació, reforçe la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica que es farà servir és el coaching actitudinal, en grups d'entre 10 i 15 participa

Projecte

És una formació d'orientació personal i professional per a aconseguir un
projecte global de vida, usant tècniques de coaching actitudinal, grupal i individual,
treballant també les relacions amb el seu entorn (família, parella…). Durant el JOOP
es visiten empreses per a veure en la pràctica totes les famílies de la formació
professional.


A més, es preparen algunes assignatures per a la prova d'accés lliure a la FP de
Grau Mitjà o de competències clau per a accedir a Certificats de Professionalitat.

Els grups es formen amb 10-15 joves d'entre 16 i 21 anys. Amb ells i elles treballa una
professional graduada en pedagogia  amb àmplia experiència en l'àmbit de
l'adolescència i joventut.

Explicació dels detalls del recurs

El coaching actitudinal els donarà suport en el seu procés de canvi; és una
experiència de canvi vital. Dedicant un temps de la seua vida a formar-se, podran
entrar en el mercat laboral aspirant a ocupacions de més qualitat i més sostenibles
en el temps.


La figura del coach actua com a agent de socialització, que motiva i es preocupa
dels joves.


Estructura:


1) Mòdul de desenvolupament personal.
2) Mòdul de desenvolupament social.
3) Mòdul d'orientació professional (visites a “empreses d'acolliment”).
4) Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la Formació Professional de
Grau Mitjà o de la prova de competències clau que dona accés als Certificats de
Professionalitat.
En este mòdul entren en escena professors especialistes en les diferents
assignatures, amb atenció a l'alumnat a través d'una plataforma telemàtica.
El coach continua sent la presència física permanent a l'aula i guia en l'ús de la
plataforma telemàtica, continuant amb la seua labor motivacional i de suport a
través dels continguts del mòdul.
5) Mòdul de convivència: estada en alberg juvenil o centre de vacances (oci
educatiu).
6) Mòdul de reentrada acadèmica: reunions quinzenals o mensuals durant els
primers mesos del curs acadèmic següent al de l'acció JOOP.

Elements aprofitables detectats

- Coneixement dels recursos municipals i millora de la realitat sociocultural de les persones participants.

- Millora de la relació entre la Regidoria de joventut i els Centres Educatius.

- Millora de la Coordinació tècnica entre àrees municipals (Joventut, Educació, Ocupació, Comerç...etc)

Programa Jove Oportunitat (JOOP) Massanassa