Xarxa JoveM'Importa

Projecte d'Aprenentatge i Servei, ApS, intergeneracional les Alqueries

07 de gener 2020
17 de març 2020
Titularitat
Pública
 • Ajuntament de les Alqueries
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Alumnat Actiu
  • Educació en Valors
  • Salut
 • Comarcal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
Temporalitat
Dates
 • Del 07 de gener 2020
 • al 17 de març 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Setmanal
Accés
Horaris

Dimarts, de 10.30 a 12.00

Requisits
alumnat de 2nd de l'ESO de l'IES Jaume I Persones jubilades de les Alqueries
Informació
Projecte

Aquest projecte depén del Programa d'intervenció a l'IES les Alqueries