Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Altres
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
 • Menys de 12
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Usuaris-àries amb característiques especials
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Accés
Horaris

8.00h - 15.30h

Informació
Explicació dels detalls del recurs

Es la atención personalizada e integral para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas a resolver las necesidades personales, familiares y/o sociales que presentan.