Xarxa JoveVoluntariatOci Educatiu

Viu la Solidaritat

Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Voluntariat
 • Internacional
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Accés
Horaris

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ: consultar a les convocatòries de primavera, estiu i hivern, publicades al web de l'IVAJ i al DOGV.

CAMPS DE VOLUNTARIAT D'ESTIU: Preinscripció online en el web de l'IVAJ en el termini senyalat en la Convocatòria.

LUGAR: en les oficines del IVAJ en Alacant, València i Castelló, i altres entitats col.laboradores.

Horari: De 10 a 14 hores

Requisits
CAMPS D'ESTIU Preinscripci - Camps per a joves de 14 a 17 anys, ubicats tant en la Comunitat Valenciana com en la resta del Estat. - Camps per a joves de 18 a 30 anys, ubicats en la Comunitat Valenciana, en la resta del Estat i a l'extranger (internacional). - Preu variable, al voltant de 110 €, despeses de transport a banda.