Xarxa Jove

Programa: Especialista Municipal voluntari/voluntària a Bolívia o Equador

01 de juny 2023
30 de setembre 2023
Organitza
Espais
Programes
Termini d'inscripció
  • Del 27 de febrer 2023
  • al 12 de març 2023
Informació

Emmarcat en el  programa “Especialista Municipal Voluntari/ària”, el Fons Valencià per la Solidaritat convoca 19 places per a personal técnic municipal de localitats de la comunitat valenciana per a realizar voluntariat internacional a Equador i Bolívia.

El projecte pretén afavorir la creació d’espais de participació, intercanvi i transferència de coneixements entre municipis de la Comunitat Valenciana i de les contraparts del Sud.

Els objectius del programa són els de crear una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que participen i prestar assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats en països del Sud.

Entre vint-i-huit dies i un mes, el voluntari o la voluntària haurà d’assistir tècnicament a les contraparts locals i propiciar l’intercanvi de coneixements i experiències.

Les persones seleccionades reben un curs de formació i preparació abans de l’arribada al país.

El voluntari seleccionat o la voluntària seleccionada tindrà coberts les despeses de desplaçament al país de destinació segur de viatge i voluntariat durant l’assistència tècnica, i a més, se li concedirà una borsa de viatge per a cobrir altres despeses d’estada en el país de destinació.

La contrapart local proporcionarà l’allotjament, l’alimentació i les despeses corresponents a desplaçaments interns necessaris per al desenvolupament de l’activitat.

Termini:

 Inscripcions Fins al 12 de Març.

Les persones interessades hauran d’omplir el formulari de sol·licitud i firmar el certificat de condicions. També hauran d’enviar tota la documentació (mèrits, certificats, certificat de condicions, certificat de delits de naturalesa sexuals, còpia de la titulació i informació complementaria, currículum) per correu electrònic a:

[email protected] amb l’assumpte: EMV X PLAÇA Núm.--- "COGNOM_NOM"

+Info

 Formulari de sol.licitud