Corresponsals

Corresponsals juvenils són les persones joves que, voluntàriament, col·laboren amb els serveis d’informació juvenil d’un municipi detectant les necessitats i demandes informatives i apropant la informació directament als i les joves del seu centre educatiu, barri o associació.

Fruit del conveni de col·laboració entre l'Institut Valencià de la Joventut i el Consorci Xarxa Joves.net de recursos d'informació i participació per als joves s'ha dissenyat un protocol per a la posada en marxa d'un projecte de Corresponsals-alumnat actiu en xarxa intermunicipal.

A més, l'IVAJ ha elaborat una guia per a dissenyar i implementar el programa de corresponsals de forma col·laborativa entre múltiples professionals de joventut de la Xarxa Jove de la Comunitat Valenciana on es troben recomanacions i orientacions elaborades a partir d’experiències pràctiques de la Comunitat Valenciana i d’altres territoris, amb l’objectiu de servir de base i model per a dissenyar i desenvolupar el programa de Corresponsals, amb les adaptacions necessàries a cada realitat i context concret.

Corresponsals

Guia per a dissenyar i implementar el programa de corresponsals

Sessió inicial

Guia per a l'organització d'una trobada amb joves

Mapeig de Corresponsalies Juvenils del Grup Ibèric-Insular d'Eryica

Peer-to-Peer en la informació juvenil Manual de formació per a treballadors d’informació juvenil, formadors i educadors dels joves