Plans Joves

Els plans territorials de joventut són el conjunt d’actuacions plurianuals, integrades en l’EVJ, que han d’establir mesures relatives als àmbits específics en matèria de joventut.

Poden ser municipals o supramunicipals.

Els municipis o les entitats locals supramunicipals elaboraran els plans territorials de joventut, en tot cas amb la interlocució de les persones joves, i dels consells locals de la joventut del seu territori, si n'hi ha.

Mira els plans aprovats a les localitats de la Comunitat Valenciana

Plans Joves