12 experiències en la Comunitat Valenciana destacades a l'Estat

El Injuve, en col·laboració de la Xarxa de Serveis d'Informació Juvenil (RedSIJ), presenta este catàleg en línia d'accions, projectes i programes destinats a les persones joves en l'àmbit local.

Estes 12 experiències en la Comunitat Valenciana (111 en l'estat) han sigut realitzades en els últims anys o s'estan duent a terme pels diferents serveis de joventut.

ART I CULTURA

EMANCIPACIÓ: HABITATGE, FORMACIÓ, OCUPACIÓ I AJUDES

IGUALTAT

INFORMACIO JUVENIL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

OCI I TEMPS LLIURE

SALUT

Accés a totes les experiències locals de treball amb joves (Estat Espanyol.RedSIJ)