Organitza
  • Ajuntament d'Alacant.
  • Regidoria de Joventut d'Alacant
Espais
Horaris

Dimarces i dimecres de 17'30 a 19'30

Informació

Taller centrat en la creativitat teatral els objectius fonamentals de la qual són desenvolupar el potencial creatiu de cada alumne a través del joc escènic i la formació actoral.
A través de una metodología dinámica i integradora, en la cual tenen cabuda el joc, la expresión corporal i vocal, la improvisación y la dramatización de diversos textos. Tot dirigit al coneixement de si mateix, desenvolupant la confiança pròpia i aliena, i la solidaritat, tolerància i integració dels altres, a través del joc teatral.
Amb aquest curs es pretén que els/as participantes coneguen el treball d'actor en el seu conjunt: creació d'un espectacle i el treball en equip com a raó necessària d'aquest. Trobaran aquest taller com un espai en el qual expressar-se amb llibertat de manera individual i col·lectiva.
Al final del curs l'obra triada i construïda en equip s'estrenarà en una sala de la ciutat de la qual podran gaudir també les famílies i amics.

Aquest taller es realitzarà en el local de la Regidoria de Joventut situat en l'Avinguda Jaume II número 78

Profesores: Antonio Vicente Chinchilla y Abraham Puche Bueno

 

 

https://www.alicante.es/es/noticias/como-inscribirse-cursos-del-centro-14