Organitza
Horaris

Esta segunda edición del taller, consta de 8 sesiones de una hora y cuarto de duración.

Marzo: días 25, 26 y 31.

Abril: días 1, 8, 9, 15 y 16.

Informació

Des de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada i concretament des de la regidoria de SERVEIS SOCIALS, en coordinació amb la regidoria de JOVENTUT, es duu a terme la posada en marxa d'un taller formatiu destinat a els/les joves del municipi, desenvolupant activitats que tenen com a objectiu millorar la seua cerca activa d'ocupació, a més de fomentar el bon ús de les Tics. Tot això, amb la finalitat d'afavorir la inclusió activa d'aquest col·lectiu en el mercat laboral, adaptant-se així a les nous mètodes de cerca d'ocupació, així com les necessitats i/o demandes de les empreses en l'actualitat.

El taller inclou una fase inicial d'acolliment, en la qual se seleccionen els/les participants i es realitza un diagnòstic inicial de els/les mateixos/es a través d'una fitxa d'inscripció inicial. En la segona fase, s'inclou a l'usuari/a en l'acció formativa grupal, la qual es duu a terme en quatre setmanes. Per a finalitzar, s'inclou una tercera fase opcional, d'acompanyament i tutorizaje, en la qual, els/as joves podran assistir amb cita prèvia a les instal·lacions (tant de joventut com de serveis socials), de manera individualitzada i per a consultes relacionades amb matèries laborals.

http://www.pilardelahoradada.org/areas/juventud/actividades-y-talleres/impulsate-programa-de-empleo-juvenil