12 Ajudes estudis de Màster als EEUU 2021-2022

19 de gener 2021
05 de febrer 2021
Característiques
Tipologia
  • Estudi
  • Altres
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
  • 2200 €
Destinataris
Nombre de destinataris
  • 12
Edat
  • 18-23
  • 24-29
  • Més de 29
Informació

El Ministeri d'Universitats convoca ajudes per a la realització d'estudis de Màster en Universitats i altres institucions d'educació superior acreditades per a impartir estos estudis als Estats Units.

La duració serà de dotze mesos, prorrogables per un altre període màxim de dotze mesos.

Requisits:

Els sol·licitants han d'estar en possessió o en condicions d'obtindre un títol de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer o equivalent, havent d'haver conclòs els seus estudis amb posterioritat a l'1 de gener de 2017. Els estudiants que estiguen finalitzant els estudis en el curs 2020-2021 no podran participar en la convocatòria. L'expedient acadèmic ha de tindre una nota mitjana, en l'escala 0-10, igual o superior a 7 punts i ha d'acreditar-se haver cursat com a mínim 240 crèdits.

Termini:

Fins 2 de maig de 2021

 

Publicació en el BOE