Ajudes alumnes accés ensenyaments de Formació Professional de determinats cicles formatius 2020-2021

11 de juliol 2021
30 de juliol 2021
Característiques
Tipologia
  • Altres
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
  • 600 €
Destinataris
Edat
  • 12-17
  • 18-23
  • 24-29
  • Més de 29
Entitat que l'atorga
Informació

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport convoca ajudes per el foment de l'accés de les alumnes a ensenyaments de Formación Professional de determinats cicles formatius 2020-2021.

Podran demanarles les alumnes matriculades l’any acadèmic 2020-2021 en el primer curs dels cicles de Formació Professional bàsica, cicles formatius de grau mitjà o superior de les següents famílies professionals, impartits en centres públics de la Comunitat Valenciana:

  • Electricitat i Electrònica
  • Energia i Aigua
  • Fabricació Mecànica
  • Instal·lació i Man-teniment i Transport i Manteniment de Vehicles.

Termini:

De l'11 al 30 de juliol de 2021.

 

+Info